Projektijuhtimine

Abistame erinevate IT-projektide elluviimisel. Oleme tellija jaoks spetsialist kliendi poolel, et saada parim tulemus teenusepakkujatelt. Koostame korrektsed lähteülesanded, aitame otsida teenusepakkujate kontakte ning juhime tähelepanu sisulistele nüanssidele.

Kui eraldi projektijuhtimise sisseostmine võib tunduda liigse luksuse ja kuluna, siis soovitame mõelda enda või teiste kogemustele. Kas sellised situatsioonid tulevad tuttavad ette:
  • Tellides arvuteid, on tunne et tegemist on täiesti huupi valimisega sest need lõputud numbrid ei ütle ju mitte midagi!
  • Veebilehte tellides programmeerijad muudkui teevad, kuid valmis ei saa mitte midagi. Ja raha küsitakse pidevalt juurde.
  • Kui uus kontor on valmis, siis selgub et ikka on pooled pistikud läinud valesse kohta.
  • jne

Teil on idee, meie viime ellu kõige sobivaimal viisil!