Varukoopiate süsteemi loomine

Teenus on ülitähtis just Teie töö stabiilsuse huvides. Loome turvalise ning töökindla varukoopiate hoidmise serveri, millega töökoha-arvutid võtavad regulaarselt ühendust. Süsteemi toimimist on võimalik pidevalt jälgida, oma lepinguliste partnerite eest teeme seda meie. Igal arvutikasutajal on ligipääs tema viimase aja varukoopiatele, võimaldades taastada ka kogemata kustutatud või üle kirjutatud faile. Varukoopiate süsteemi loomine annab ettevõttele garantii katkiläinud arvuti või omavoliliselt andmeid kustutanud töötaja teostatud kahju minimeerimiseks.

Teeme koostööd ettevõttega Serverilahendused OÜ, kes on arendanud välja varukoopialahenduse Osiris Backup (loe lähemalt www.osirisbackup.com). Tegemist on lahendusega, kus arvutite backupi eest hoolitseb kontoris asetsev server. Serveris olevaid andmeid dubleeritakse ka keskserverisse, kus neid hoitakse krüpteeritult ja teistele klientidele varjatult. Lahenduse eelised on suur varundamise andmemaht (võimalik teha varukoopiad ka piltidest) ning andmete taastamise lihtsus ja kiirus.